Model I 4 (Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten)

Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin is besloten over de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten en het handhaven van de kandidaten op, en de aanduidingen bovenaan, de kandidatenlijsten.