Aanmelddocument Open House Aanmeldprocedure Sneltesten SARS-CoV-2

Het ministerie van VWS heeft tot doel om via de Open House Sneltesten bedrijfsartsen en Arbodiensten te contracteren die op aanvraag van werkgevers antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2 gaan uitvoeren. Een Open House procedure is een toelatingssysteem voor de levering van voorzieningen, waarin op basis van een vooraf bekendgemaakte aanmeldprocedure iedereen die aan de gestelde eisen voldoet wordt toegelaten. De toelating tot de Open House vindt niet plaats door een onderlinge vergelijking en ranking van inschrijvingen te maken op basis van prijs en/of kwaliteitscriteria zoals bij reguliere inkoopprocedures van de overheid. Elke aanmelder die voldoet aan de door VWS gestelde geschiktheidseisen en zich bereid verklaart om zich aan de vooraf bekend gemaakte voorwaarden te houden, mag deelnemen.

Voor meer informatie en handvatten (toolkit) voor het inrichten van een eigen testlocatie kunnen werkgevers terecht op www.werkgeverstesten.nl

Aanmelddocument Open House Aanmeldprocedure Sneltesten SARS-CoV-2 (PDF | 13 pagina's | 211 kB)