Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2022

Bij brief van 25 november 2019 heeft minister Knops van BZK de voorzitter van de Tweede Kamer bericht vanaf 2020 elk jaar een geano­ni­mi­seerd overzicht naar buiten te brengen. Intussen ziet dit overzicht op de periode maart 2010 tot en met december 2022.

Dit overzicht heeft betrek­king op de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van BZK (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).

In dit overzicht wordt geano­ni­mi­­seerd per jaar per ambtsdrager weergegeven het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioen­- en uitkeringenwet politieke ambts­dragers (Appa) en de toegekende (maximale) duur van de uitke­ring.