Modelversies publieke SDRA Groningen 2021

Op 9 oktober 2020 heeft TNO een technisch statusrapport opgeleverd waarin een voorstel is opgenomen voor de te gebruiken modelversies en modelparameters voor de publieke SDRA Groningen 2021 (document 1). SodM is gevraagd om te beoordelen welke versies van de modelcomponenten geschikt zijn om te gebruiken voor de uit te voeren dreigings- en risicoanalyse voor gasjaar 2021-2022 (document 2 en 3). Daarvoor zijn leden van het wetenschappelijk panel van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw geconsulteerd (document 4). In de verwachtingenbrief heeft de minister van EZK aangegeven welke keuzes voor de modelcomponenten worden gebruikt voor de publieke SDRA Groningen 2021 (document 5).