Modelversies publieke SDRA Groningen 2023

De seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA) wordt door TNO uitgevoerd. Om te komen tot een keuze voor de modelcomponenten voor de SDRA, is een zorgvuldig proces ingericht. TNO heeft een technisch statusrapport opgeleverd waarin een voorstel is opgenomen voor de te gebruiken modelversies en modelparameters voor de publieke SDRA Groningen 2023.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is gevraagd om te beoordelen welke versies van de modelcomponenten geschikt zijn om te gebruiken voor de uit te voeren dreigings- en risicoanalyse voor gasjaar 2023-2024. Daarvoor zijn leden van het wetenschappelijk panel van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw geconsulteerd.

In de verwachtingenbrief heeft de staatssecretaris voor Mijnbouw aangegeven welke keuzes voor de modelcomponenten worden gebruikt voor de publieke SDRA Groningen 2023.