Eindrapport Tozo

Op verzoek van SZW, VNG en Divosa hebben de Beleidsonderzoekers een procesevaluatie gedaan naar de totstandkoming van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De evaluatie heeft betrekking op de periode tussen 15 maart en 30 juni, en daarmee op de volledige Tozo 1-periode en de ontwikkeling en implementatie van Tozo 2.

De procesevaluatie beschrijft binnen welke context en op welke manier de Tozo tot stand is gekomen en wat de betrokken partijen van de samenwerking gedurende dit proces kunnen leren.

Procesevaluatie Tozo eindrapport (PDF | 57 pagina's | 2,4 MB)