Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek

Nota van wijziging van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek.

Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek (PDF | 6 pagina's | 160 kB)