Bijdragen gemeentenieuws 2021-2

Bijdragen gemeentenieuws 2021-2 (PDF | 4 pagina's | 143 kB)

  • Verdubbeling budget voor TONK
  • Uitstel wetsbehandeling wetsvoorstel Breed Offensief tot nader order
  • Lagere regelgeving uniforme methode voor loonwaardebepaling gereed
  • Vrijlating compensatieregelingen kinderopvangtoeslag in de bijstand
  • Rectificatie bedragen vrijstelling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk in de bijstand
  • Start onderzoek Inspectie SZW naar gezamenlijke werkgeversdienstverlening van UWV en gemeenten
  • Dashboard Kinderarmoede (CBS) nu online 8. Inzet extra middelen ESF REACT-EU voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden