Toelichting Nader voorlopige Macrobudget 2021 (informatie voor gemeenten)

Toelichting op de nader voorlopige budgetten die de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen).