Evaluatie subsidieregeling COELO

Op grond van artikel 4:24 Awb  moet een subsidie die op een wettelijk voorschrift berust eens in de vijf jaar worden geëvalueerd; er moet een verslag worden gepubliceerd over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk.

Bijgaand verslag voorziet in de evaluatie van de Subsidieregeling COELO, die een looptijd had van 1 juli 2016 tot 1 juli 2021. Beoogd is om deze regeling te verlengen.

Evaluatie subsidieregeling COELO (PDF | 8 pagina's | 404 kB)