Fiche 1 Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, amendement op Verordening (EU) No 910/2014 over de invoering van een raamwerk voor een Europese Digitale Identiteit.

Fiche 1 Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit (PDF | 16 pagina's | 285 kB)