Op weg naar de Arbovisie 2040!: De hoofdlijnen

Dit document beschrijft de hoofdlijnen die het kabinet ziet voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden in de komende jaren.