Factsheet Medisch Beroepsgeheim

De factsheet Medisch Beroepsgeheim is bedoeld om op hoofdlijnen antwoord te geven op belangrijke, veel gestelde vragen, zoals 'Waarom is het medisch beroepsgeheim zo belangrijk?' en 'Heb ik recht op inzage in mijn medisch dossier of dat van mijn overleden partner?'. Daarmee worden de belangrijkste regels en uitzonderingen rond het medisch beroepsgeheim op een rij gezet.

Factsheet Medisch Beroepsgeheim (PDF | 12 pagina's | 496 kB)