Toezicht op UWV en SVB - Uitgangspunten

Dit document beschrijft de uitgangspunten van het toezicht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Toezicht op UWV en SVB - Uitgangspunten (PDF | 18 pagina's | 538 kB)