Sneltoets TONK vanuit cliëntperspectief

De Landelijke Cliëntenraad heeft de manier onderzocht waarop gemeenten de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) tot nu toe vaak vormgeven en welke verschillen optreden in de uitvoering. Doel is inzicht te verschaffen in de gebruiksvriendelijkheid van de regeling en de oorzaken van het niet-gebruik van de TONK tot nu toe.

Sneltoets TONK vanuit cliëntperspectief (PDF | 9 pagina's | 483 kB)