Infographic Aanpak jeugdwerkloosheid

Infographic over perspectief bieden voor jongeren op vervolgonderwijs of werk. Extra middelen in verband met COVID-19 uit het steun- en herstelpakket en het Nationaal Programma Onderwijs