Beslisnota - Bekendmaking aanpassing Besluit Wfsv in verband met verhoging terugkeerpremie

Beslisnota bij de Kamerbrief over de analyse van UWV naar de beweegredenen van uitzendbedrijven om terug te keren naar de publieke verzekering voor de Ziektewet (ZW).