Aanpak ondermijnende criminaliteit

Deze infographic laat zien welke maatregelen de Rijksoverheid neemt om de komende jaren ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En wat deze maatregelen kosten. In 3 pijlers is te zien welke gerichte maatregelen er zijn, dat de strafrechtketen wordt versterkt en dat er geld beschikbaar komt voor bescherming en veiligheid. De maatregelen zijn op Prinsjesdag 2021 bekend gemaakt.

Aanpak ondermijnende criminaliteit (PDF | 1 pagina | 142 kB)