Beslisnota bij Kamerbrief over vormgeving Nationale Zorgreserve

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over vormgeving Nationale Zorgreserve (PDF | 11 pagina's | 9,8 MB)