Handreiking Steunfiguur Kind bij scheiding

In de handreiking Steunfiguur Kind staat advies over wat gemeenten en andere professionals kunnen doen aan steun voor kinderen bij een scheiding.

Handreiking Steunfiguur Kind bij scheiding (PDF | 4 pagina's | 73 kB)

Ieder kind van gescheiden ouders moet bij iemand terecht kunnen voor steun. Het is belangrijk dat gemeenten en andere professionals een check doen, door het kind te vragen: 'bij wie kun jij terecht?'en de ouders te vragen: 'bij wie kan uw kind terecht?’. Deze handreiking hoort bij het programma Scheiden zonder Schade.