Ouderschap en scheiding

Als ouders uit elkaar gaan, betekent dat vaak schade voor kinderen. Om dat te voorkomen is een nieuwe scheidingsaanpak nodig, waarbij gezinnen zo vroeg mogelijk hulp krijgen. In het programma Scheiden zonder Schade werkt de Rijksoverheid de aanpak uit met gemeenten, hulpverleners en de rechtspraak.

Schade voorkomen bij kinderen door scheiding

Ongeveer 10 tot 15% van alle scheidingen is een complexe scheiding. In zo’n scheiding hebben ouders hevige ruzies. Soms hebben ze geen contact meer met elkaar. Kinderen lijden hieronder. Zij kunnen angstig en eenzaam zijn. Vaak krijgen ze hierdoor op latere leeftijd problemen in relaties.

Programma om schade door scheiding te beperken

De Rijksoverheid wil zo min mogelijk schade bij kinderen door een scheiding. Daarom startte in 2018 het programma Scheiden zonder Schade.

Eindrapportage programma Scheiden zonder Schade

Het programma Scheiden zonder Schade liep van september 2018 tot eind 2021. In maart 2022 werd de eindrapportage met alle resultaten van het programma Scheiden zonder Schade gepubliceerd.

Documenten over Scheiden zonder Schade