Ouderschap en scheiding

Als ouders uit elkaar gaan, betekent dat vaak schade voor kinderen. Met het programma Scheiden zonder Schade wil de overheid dit zoveel mogelijk voorkomen. 

Kernpunten programma Scheiden zonder Schade

Het programma werkt aan een nieuwe manier van hulp bieden bij scheiding. Het programma wil: 

  • conflicten en juridische strijd voorkomen;
  • bevorderen dat de (ex)-partners en hun familie- en kennissenkring problemen kunnen oplossen;
  • vroegtijdige hulp en begeleiding aan gezinnen mogelijk maken. 

Digitaal loket

Het programma werkt aan een Digitaal plein (DigiPlein) en een programma Digitale Scheidingsbegeleider (DigiBegeleider).

Het DigiPlein is een digitaal loket met informatie over problemen bij scheiden. Het programma ontwikkelt een DigiBegeleider in de vorm van een chatbot. Dit is een geautomatiseerde gesprekspartner. Via de ontwikkeling van DigiBegeleider onderzoekt het programma welke zaken belangrijk zijn om complexe scheidingen te voorkomen. En hoe mensen deze inzichten kunnen toepassen. Het programma onderzoekt hoe gemeenten en professionals via lokale kanalen effectiever hulp kunnen bieden met digitale middelen.

Gezamenlijke vertegenwoordiging scheidende partners

Het programma ontwikkelt in 2 regiolabs een nieuwe scheidingsaanpak. Hierin onderzoekt het programma ook wat de mogelijkheden tot meer samenwerking tussen het gemeentelijke domein (‘zorg’) en de juridische afwikkeling van een scheiding (‘recht’) zijn. Dit doen de regiolabs aan de hand van 7 pilots met een gezinsvertegenwoordiger of casushouder. 

De gezinsvertegenwoordiger of casushouder komt al in een vroeg stadium in contact met de scheidende ouders. Hij begeleidt het proces en ondersteunt door het overzicht te bewaren. En waar nodig zet hij andere expertise in. Het programma experimenteert met de mogelijkheid dat de scheidende partners een gezamenlijke gezinsadvocaat hebben in plaats van afzonderlijke advocaten. 

Nieuwe gerechtelijke procedure

In de regiolabs is bij de Rechtspraak een nieuwe procedure in ontwikkeling: de ‘procedure gezamenlijke toegang ouders’. Deze procedure moedigt beide ouders aan om samen te werken. Ouders kunnen in deze procedure alleen naar de rechter op basis van een gezamenlijk stuk. Hierin staat waarover de ouders het samen eens zijn. 

Resultaten van het programma

Het programma heeft al meerdere resultaten opgeleverd. Zoals:

  • een herziene richtlijn bij scheidingen. Hierin is meer oog voor het recht op omgang van beide ouders en steun voor het kind;
  • een boekje van en voor ouders met 'do’s and dont's' bij een scheiding;
  • een leerlijn relatievaardigheden voor het primair en voortgezet onderwijs;
  • het Geldplan Scheiden. Dit geldplan geeft inzicht in nieuwe inkomsten en uitgaven na een scheiding;
  • het educatieve spel Los het op, voor kinderen in het basisonderwijs in groep 6, 7 en 8. Het spel gaat over gevoelens, emoties en praktische problemen waar een kind mee te maken kan krijgen bij een scheiding.

Het programma zet in op een andere aanpak van complexe scheidingen en heeft een nieuwe scheidingsaanpak ontwikkeld. Daarnaast verspreidt het programma de geleerde lessen en ‘best practices’ onder gemeenten. En draagt het bij aan een nieuw maatschappelijk beeld en bewustzijn rond scheiden. 

Webinars over complexe scheidingen

Het programma organiseert in 2021 een aantal webinars rondom het thema complexe scheidingen. Bekijk de webinars terug op het YouTube-kanaal van Scheiden zonder Schade.

Daarnaast vindt in het najaar van 2021 de scheidingstour plaats. Dit zijn digitale bijeenkomsten waarbij gemeenten vertellen hoe zij omgaan met moeilijke scheidingen. Ga voor meer informatie en registratie naar de website van de scheidingstour.  

Documenten over Scheiden zonder Schade