Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade 2019

Het rapport beschrijft de uitvoering van het Programma Scheiden zonder Schade (SzS).

Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade 2019 (PDF | 16 pagina's | 199 kB)

Doelen programma

Het programma Scheiden zonder Schade wil de schade voor kinderen door een scheiding zo veel mogelijk voorkomen. Om dat te bereiken, heeft het programma de volgende doelen:

  • ruzies en juridische strijd in het gezin beperken;
  • bevorderen dat de (ex)-partners en hun familie- en kennissenkring problemen kunnen oplossen;
  • gezinnen zo vroeg mogelijk  hulp en begeleiding bieden.

Verantwoordelijk voor het programma zijn:

  • het ministerie van Justitie en Veiligheid;
  • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
  • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; 
  • de Raad voor de Rechtspraak.