Advies CRM over juridische mogelijkheden instellen voltijdbonus voor personeel in zorg en/of onderwijs

Advies over de juridische mogelijkheden om een bonus te geven aan personeel in onderwijs en zorg dat in deeltijd werkt en meer uren gaat werken, of de uren uitbreidt. Het doel hiervan is om het huidige en verwachte personeelstekort in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg te verminderen. Het advies is gegeven door het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Advies CRM over juridische mogelijkheden instellen voltijdbonus voor personeel in zorg en/of onderwijs (PDF | 13 pagina's | 4,1 MB)