Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2022

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Per Saldo en het Ministerie van VWS over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor het jaar 2022. 

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2022 (PDF | 13 pagina's | 2,3 MB)