Staat van het Consulaire

Jaarlijkse brief over de staat van de consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland, alsook aan buitenlanders die naar Nederland willen komen.