Staat van het Consulaire

Jaarlijkse brief over de staat van de consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland, alsook aan buitenlanders die naar Nederland willen komen. 

Staat van het Consulaire (PDF | 45 pagina's | 1,6 MB)