Voortgangsrapportage Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg 2020-2021

Het doel van Volwaardig leven is vernieuwing van de gehandicaptenzorg om deze toekomstbestendig te maken. De Innovatie-impuls is onderdeel van Volwaardig leven en heeft als doel om het gebruik van technologie in de gehandicaptensector te versnellen. De technologie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking.

Voortgangsrapportage Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg 2020-2021 (PDF | 46 pagina's | 4,1 MB)