Onderzoeksrapporten en evaluaties Programma VIA 2021

Het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) onderzoekt in acht pilots ‘wat werkt’ om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren. Per november 2021 zijn de evaluatie van de meeste pilots gereed. Daarnaast zijn er ook enkele tussentijdse rapporten gereed, evenals enkele aanvullende onderzoeksrapporten. Deze rapporten worden gelijktijdig met de Kamerbrief 2021 van programma VIA gepubliceerd en zijn hieronder in te zien.

Monitor gelijke kansen - eerste rapportage (PDF | 89 pagina's | 4,8 MB)

Monitor gelijke kansen - technisch rapport (PDF | 54 pagina's | 787 kB)

Tussenrapportage Barometer Culturele Diversiteit (PDF | 33 pagina's | 841 kB)

Tussenrapportage TNO Pilot behouden Doorstroom (PDF | 30 pagina's | 679 kB)

Tussenrapportage VIA Pilot Enschede - wijkgericht en intensief ondersteunen bij integratie op de arbeidsmarkt (PDF | 44 pagina's | 1,3 MB)

Tussenrapportage VIA participatietraject gemeente Nijmegen - Tussentijdse rapportage Nijmegen (PDF | 57 pagina's | 920 kB)

Onderzoekrapport SEO - onderzoek effectiviteit re-integratiedienstverlening naar niet-westerse migratieachtergrond (PDF | 42 pagina's | 889 kB)

Onderzoeksrapport Onderzoek naar de effecten en succesfactoren van Project JA+ voor uitkeringsgerechtigden met een taalachterstand (PDF | 68 pagina's | 2,5 MB)

Onderzoeksrapport TNO Richting gelijke kansen - Onderzoeksrapport bij de pilot nudging (PDF | 74 pagina's | 5,1 MB)

Onderzoeksrapport Diversity Media - Kennis is macht - Over evidencebased werken onder diversiteitsprofessionals (PDF | 20 pagina's | 216 kB)

Informatiefolder Programma VIA - november 2021 (PDF | 13 pagina's | 240 kB)

Eindrapportage MKBA Pilot VIA Amsterdam (PDF | 41 pagina's | 487 kB)

Eindrapportage programmaevaluatie VIA (PDF | 127 pagina's | 3,3 MB)

Eindrapportage VIA Pilot Enschede - Wijkgericht en intensief ondersteunen bij integratie op de arbeidsmarkt (PDF | 86 pagina's | 1,4 MB)

Slotrapport Evaluatie Werkclub (PDF | 58 pagina's | 1,3 MB)Zie ook eerder in 2021 gepubliceerde rapporten en handreikingen van de pilot Leren en Werken