Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de minister en staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) willen een nieuw actieprogramma (2022-2025) vaststellen. Dit programma moet ook de bestaande toestemming voor afwijking van de Europese gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest te behouden, de zogenaamde ‘derogatie’. In opdracht van de ministeries is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waarin de milieueffecten van het concept zevende actieprogramma zijn beschreven. De Commissie voor de milieueffectrapportage is gevraagd om over het rapport te adviseren.

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  (PDF | 10 pagina's | 517 kB)