Openbare raadpleging van de herziening van de CLP-verordening

Openbare raadpleging voor de gerichte herziening van de verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening). Deze openbare raadpleging wordt meegenomen in de werkzaamheden van de Europese Commissie voor het actualiseren en verbeteren van de CLP-verordening, zoals de Commissie heeft toegezegd in de strategie voor duurzame chemische stoffen.

Openbare raadpleging van de herziening van de CLP-verordening (PDF | 21 pagina's | 823 kB)