Beslisnota bij Kamerbrief over beschikbaar stellen coronavaccinatie aan kinderen 5 t/m 11 jaar

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beschikbaar stellen coronavaccinatie aan kinderen 5 t/m 11 jaar (PDF | 4 pagina's | 5,1 MB)