Programma Volwaardig Leven - Monitor en voortgangsrapport 2021

Deze monitor is een feitelijke en gestructureerde weergave van wat er tot en met 30 oktober 2021 binnen de drie actielijnen en alle projecten en onderdelen van het programma Volwaardig leven is gerealiseerd. Er wordt gekeken naar de oorspronkelijke doelen, de behaalde resultaten en de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan de uiteindelijke ambitie: een toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

Programma Volwaardig Leven - Monitor en voortgangsrapport 2021 (PDF | 113 pagina's | 2,6 MB)