Vragen en antwoorden over ‘Complicatie in uitvoering nieuwe inburgeringswet’ (versie 31 januari 2022)

Antwoorden op vragen in verband met de 'complicatie in uitvoering nieuwe inburgeringswet'. 

Vragen en antwoorden over  ‘Complicatie in uitvoering nieuwe inburgeringswet’ (versie 31 januari 2022) (PDF | 1 pagina | 86 kB)

Er is een probleem opgetreden in de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Een aantal inburgeringsplichtigen heeft ten onrechte een brief gekregen waarin staat dat zij onder de Wet inburgering 2021 vallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en DUO werken aan een oplossing. DUO heeft het proces van vaststellen van de inburgeringsplicht tijdelijk stopgezet.