Handreiking omgaan met desinformatie

Gezien (mede)overheden steeds vaker te maken hebben met desinformatie komt het ministerie van BZK met een handreiking omgaan met desinformatie. In de handreiking wordt onder andere uitgelegd wat desinformatie is en wat complottheorieën zijn, hoe polarisatie werkt en het geeft ambtenaren en bestuurders juridische en praktische tips om de impact van desinformatie te verminderen en geeft aan wat organisaties kunnen doen als ze ermee te maken krijgen.

Handreiking omgaan met desinformatie (PDF | 13 pagina's | 201 kB)