Beslisnota bij Kamerbrief over Bachelor Medisch Hulpverlener

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Bachelor Medisch Hulpverlener (PDF | 5 pagina's | 3,2 MB)