Beslisnota bij Kamerbrief met stand van zaken COVID-19 - maart 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met stand van zaken COVID-19 - maart 2022 (PDF | 6 pagina's | 4,6 MB)