Beslisnota bij Kamerbrief met stand van zaken verdere decentralisatie beschermd wonen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met stand van zaken verdere decentralisatie beschermd wonen (PDF | 3 pagina's | 784 kB)