PISA onderzoek naar prestaties van 15 jarige leerlingen op het terrein van wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid

PISA is het grootste internationaal vergelijkend onderzoek naar de prestaties van 15 jarige leerlingen op het terrein van wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid. PISA wordt eens in de drie jaar uitgevoerd. In 2018 was leesvaardigheid het hoofdthema, in 2015 was dat natuurwetenschappen en in 2022 zal dat wiskunde zijn.

Aanvullende analyses op PISA-2018 data - Antwoord op onderzoeksvraag 5 (PDF | 43 pagina's | 1,0 MB)

Rapportage Vervolganalyses PISA-2018 - Antwoord op onderzoeksvraag 3, 4 en 6 t/m 11 (PDF | 98 pagina's | 1,4 MB)

PISA Trends within the Netherlands (PDF | 61 pagina's | 4,5 MB)

Test Performance during PISA Assessments - Within the Netherlands and across OECD countries (PDF | 63 pagina's | 6,0 MB)

Change in reading literacy across 2009-2018 in eight European countries (PDF | 32 pagina's | 656 kB)

Naar aanleiding van de resultaten in 2018 en de rapportage daarvan in 2019 is een aantal aanvullende onderzoeksvragen uitgezet. Het betreft onder meer onderzoeken op het terrein van kansengelijkheid, leesvaardigheid, leesplezier, verschillen tussen leerlingen en motivatie.