Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) - Versie 8.1

In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Dit is versie 8.1 van de handreiking.

De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met:

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
  • Rode Kruis;
  • VluchtelingenWerk Nederland;
  • Leger des Heils;
  • TakeCareBnB.

Deze laatste 4 organisaties vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De Rijksoverheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.