Beslisnota bij ontwerpbesluit wijziging van vereveningsbijdrage in Besluit zorgverzekering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij ontwerpbesluit wijziging van vereveningsbijdrage in Besluit zorgverzekering (PDF | 2 pagina's | 512 kB)