Factsheets Veiligheid Waterstof(dragers)

Mede naar aanleiding van de Ketenstudie naar de veiligheid van waterstof(dragers) uit 2021 zijn enkele informatiebladen  opgesteld voor een breed publiek van geïnteresseerden.  Het gaat om een set van 3 informatiebladen:

De onderwerpen zijn:

  • Waterstof in de energietransitie en omgevingsveiligheid
  • Omgaan met technische risicoʼs
  • Organisatie van omgevingsveiligheid in de praktijk

Waterstof in de energietransitie en omgevingsveiligheid (PDF | 4 pagina's | 443 kB)

Omgaan met technische risicoʼs (PDF | 4 pagina's | 371 kB)

Organisatie van omgevingsveiligheid in de praktijk (PDF | 4 pagina's | 200 kB)

De afgelopen maanden zijn conceptversies van de bladen beproefd / gecheckt door vertegenwoordigers van de doelgroepen. Op basis daarvan hebben de nu beschikbare bladen hun inhoud en vormgeving gekregen.