Instroom WAHV-beschikkingen snelheid en verkeerslichten per digitale paal per provincie. Uitgevraagde periode: 1-jan-2022 t/m 30-apr-2022