Beslisnota bij Kamerbrief reactie op adviezen vaccinatiestelsel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op adviezen vaccinatiestelsel (PDF | 4 pagina's | 5,2 MB)