Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking Toekomstagenda zorg en ondersteuning bij een beperking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking Toekomstagenda zorg en ondersteuning bij een beperking (PDF | 3 pagina's | 1,3 MB)