Onderzoek naar belastinguitstelmaatregelen vanwege COVID-19 in 9 Europese landen

Inventarisatie van KPMG van maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van COVID-19 op het terrein van belastinguitstel. Bij het onderzoek wordt aan de hand van een vragenlijst de situatie in beeld gebracht in 9 Europese landen. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag of er een mogelijkheid was voor uitstel van belastingen en wat voor betalingsregeling hierop van toepassing is (geweest).

Onderzoek naar belastinguitstelmaatregelen vanwege COVID-19 in 9 Europese landen (PDF | 28 pagina's | 1,7 MB)

Rapport is alleen in het Engels beschikbaar.