Handreiking btw in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang - Versie 2024

Zowel kinderopvangorganisaties als onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van btw-afdracht. Dit geldt echter niet als zij samenwerken.