Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsvisie seksuele gezondheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsvisie seksuele gezondheid (PDF | 4 pagina's | 1,7 MB)