Beslisnota bij Kamerbrief vaccinatie rotavirus en opname in RVP

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief vaccinatie rotavirus en opname in RVP (PDF | 2 pagina's | 2,6 MB)