Beslisnota bij Kamerbrief vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025 (PDF | 4 pagina's | 1,6 MB)