‘Gelijkheid en genoeg hebben’: daarvoor zorgt een rechtvaardige overheid

Burgers hechten vooral belang aan gelijkheid en het bewaken dat iedereen genoeg heeft om van te leven. Dit blijkt uit onderzoek naar een rechtvaardige overheid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het onderzoek is verricht vanwege de ambitie van het kabinet-Rutte IV om te werken aan een rechtvaardige overheid. Dit onderzoek heeft de ideeën van burgers over dit onderwerp in kaart gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om ambtenaren binnen en buiten het ministerie te laten reflecteren op het idee van een rechtvaardige overheid.

Bijna twee op de drie burgers geloven dat de overheid en individuele ambtenaren de bedoeling hebben om rechtvaardig te werken. Het valt op dat de helft van de respondenten aangeeft het handelen van de overheid nu onrechtvaardiger te vinden dan drie jaar geleden. De landelijke overheid wordt als minder rechtvaardig gezien dan de overige bestuurslagen in Nederland en de EU. Burgers zijn het meest positief over de manier waarop de overheid straft, burgers benadert en eerlijke regels hanteert. Het minst rechtvaardig wordt de overheid gevonden als het gaat om de manier waarop ze rijkdom en middelen verdeelt.

‘Gelijkheid en genoeg hebben’: daarvoor zorgt een rechtvaardige overheid (PDF | 40 pagina's | 1,5 MB)