Denklijn Personenregister Kinderopvang - september 2022

Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die in dit register staan nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben gekregen.

Denklijn Personenregister Kinderopvang - september 2022 (PDF | 7 pagina's | 200 kB)